Vol vertrouwen de zomer in!

In Villa Spaendonck zijn op dit moment 4 van de 7 appartementen verkocht. Er is dus nog maar een kleine stap nodig om in het najaar te kunnen starten met de bouw.

Twijfelt u nog? Neem gerust nog eens contact op met onze makelaars Broeckx-Praasterinck en ERA vb&t in Helmond.